Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om årlig sum av forenklingstiltakene foreslått i tilbudet i jordbruksoppgjøret.

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

I det fremlagte tilbudet i jordbruksoppjøret ligger det inne en del "forenklingstiltak". Kan statsråden gi en vurdering av hvor mye tid den enkelte bonde vil spare på disse tiltakene og vil summen av tiltak som regjeringen har presentert til nå, inkludert årets tilbud, gjøre at den enkelte bonde i gjennomsnitt sparer mer enn 30 min årlig i papirarbeid/byråkrati?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen