Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om melkekvote i årene 2010-2014 og endring av jordbruksareal fra 2013 til 2014.

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

Hvor mange bønder har ønsket å kjøpe melkekvote i henholdsvis 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014?

Bøndene ville ikke ha dyrket mer areal hvis de ikke hadde tro på framtida, har statsråden sagt. Hvordan har areal bruk til jordbruk endret seg fra 2013 til 2014?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen