Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om kvifor NOAH ikkje får grunnstøtte.

Hansson har føljande spørsmål:

"NOAH har ikke fått noe svar basert på objektive kriterier om hvorfor de ikke mottar grunnstøtte, og det er ikke mulig å forstå utifra de svarene som er gitt hvorfor NOAH ikke får når Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Norge får slik støtte. Hvorfor får ikke NOAH grunnstøtte?"  

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.