Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Stine Renate Håheim om vektlegging av det lokale sjølvstyret i konsesjonssaka frå Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi.

Håheim har føljande spørsmål:

"Konsesjonsloven gir kommunen mulighet til å utøve lokalt skjønn og mulighet til å vektlegge bosettingshensyn og helhetlig ressursforvaltning. Hvorfor har statsråden valgt å ikke vektlegge det lokale selvstyret i den nevnte saken fra Nordre Land kommune, og mener statsråden at dette er i tråd med konsesjonsloven?"  

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.