Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Per Olaf Lundteigen (Sp) på Stortinget.

Lundteigen har følgande spørsmål:

Kan statsråden bekrefte at det foreligger ett: Unites States Patent av 3. august 1982 hvor det under punkt 1 "Prosess for preparing narasin" med undertittel "Background of the invention", heter: "This invention relates to a new microbiological prosess for preparation of the antiobiotic narasin. Narasin ís a known polyether antíbioitic."?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen