Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om kor mykje matjord staten eig, og kva gjer statsråden for å sikre at statsforvaltninga ikkje bidreg til at andelen leigejord aukar.

Pollestad har føljande spørsmål:

"Hvor mye matjord er staten eier av totalt sett og hva gjør statsråden for å sikre at statsforvaltningen ikke bidrar til at andelen leiejord øker?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.