Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Pollestad har følgande spørsmål:

Regjeringen har ønsket å åpne for import av plantemateriale av kjernefrukt også fra land med pærebrann. Vil i det minste statsråden sørge for at import av plantemateriale av kjernefrukt kun skal tillates for yrkesdyrking, slik Mattilsynet anbefaler?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen