Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp), om forsking på vestnorsk landbruk.

Liv Signe Navarsete har føljande spørsmål:

Korleis vil landbruks og matministeren sikre at Noreg framleis har forsking på vestnorsk landbruk, slik at dei spesielle utfordringane ein finn i vekstsonene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert ivaretekne i framtidig struktur for landbruksforskinga?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen