Historisk arkiv

Skrimfjella blir vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Skrimfjella landskapsvernområde og Skrimfjella naturreservat i Kongsberg og Skien kommuner ble i dag vedtatt i statsråd. (08.11.02) Foto: Åsmund Tysse: Store Stølsvann

Pressemelding

Dato: 08.11.02

Skrimfjella blir vernet

Skrimfjella landskapsvernområde og Skrimfjella naturreservat i Kongsberg og Skien kommuner ble i dag vedtatt i statsråd.
–Vi har nå sikret et av de få gjenværende verneverdige områdene på det sentrale Østlandet, sier miljøvernminister Børge Brende.

Tom Schandy /NN/ Samfoto
© Tom Schandy /NN/ Samfoto
Skrimfjell, utsikt sørover fra Styggmann. Her ses Stølevannene med turistforeningshytta Ivarsbu, Lågendalen og helt bakerst Oslofjorden med Danskebåten.

Trolsk idyll
-Hovedargumentet for å verne Skrimfjellområdet er at dette er et stort, variert og særegent skog-, myr- og fjellområde med få tekniske inngrep, sier Brende.

Det er et trolsk preg over deler av området, med gammel skog og stupbratte fjellsider. Mye av skogen i Skrimfjellområdet er i eldre skogfaser, og enkelte av lokalitetene har stor verdi som nøkkelbiotoper. Dyrelivet i området er artsrikt bl.a. med flere rovfuglarter. De mest verdifulle områdene har fått status som naturreservat, mens resten av verneområdet er vernet som landskapsvernområde. Området er på til sammen 45 kvadratkilometer og grenser inntil barskogreservatene Finnvolldalen og Sondalsfjell. Til sammen utgjør dette 73 kvadratkilometer vernet areal.

Viktig for friluftslivet
Skrim har stor verdi i forhold til friluftsliv, jakt og fiske, og er et viktig område for folk både i Buskerud, Telemark og Vestfold. Et godt utbygd løypenett kombinert med mulighetene til å benytte turisthyttene, innbyr til naturopplevelser og rekreasjon.

Kryssende interesser
Forsvaret bruker i dag området til øvelser og lavtflyging. Selv om vernet ikke vil hindre Forsvarets bruk av Skrim, har Forsvaret selv regler for aktsomhet i verneområder. Tradisjonelt har det vært drevet skogbruk i Skrim. I landskapsvernområdet skal det fortsatt kunne drives skogbruk men etter godkjent hogstplan av miljøvern- og landbruksmyndighetene. I naturreservatet kan gis tillatelse til hogst av ved til hyttene.

Skrimfjella lanskapsvernområde
Kart over Skrivfjella landskapsvernområde (Klikk på kartet for å få bedre oppløsning)

Kontaktperson: Geir Paulsen 22244837

Til toppen