Skuffet over manglende enighet på NPT-konferansen

- Det er skuffende at man ikke kom til enighet om et sluttdokument fra Ikke-spredningsavtalens (NPT) tilsynskonferanse. Det er likevel positivt at initiativet om humanitære konsekvenser nå er blitt en integrert del av diskusjonen om kjernevåpennedrustning, sier utenriksminister Børge Brende.

NPTs tilsynskonferanse ble avsluttet etter fire uker med intense forhandlinger i New York. Det ble ikke oppnådd enighet om et felles sluttdokument. 

- Norge har arbeidet aktivt for å styrke ikke-spredningsavtalens tre pilarer. Til tross for mangel på enighet, gir tilsynskonferansen viktige signaler for det videre arbeidet med internasjonale nedrustningspørsmål, sier Brende.

Norge og Storbritannia har gjennom flere år utviklet metoder for å bekrefte faktisk destruksjon av kjernefysiske stridshoder. Presidentens tekstutkast ga full støtte til dette viktige arbeidet, og sammen med det amerikanskledede partnerskapsinitiativet for verifikasjon (IPNVD) videreføres nå satsningen. 

- Vi ser frem til å arrangere det neste plenumsmøtet i partnerskapsinitiativet for verifikasjon (IPNVD) i Oslo til høsten. Dette er et viktig og effektivt tiltak for å sikre størst mulig grad av tillit til fremtidige nedrustningsprosesser, sier utenriksministeren. 

Under konferansen ble det også fremmet et initiativ om et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Ingen Nato-land støttet dette initiativet: - Å gå inn for et forbud mot atomvåpen vil ikke være i tråd med Natos strategiske konsept, som er vedtatt av alliansens stats- og regjeringssjefer, avslutter Brende. 

Til toppen