Slår sammen vannregioner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i vannforskriften. Disse vil tre i kraft 1. januar 2020.

Som følge av regionreformen er det vedtatt at følgende vannregioner og vannregionmyndigheter justeres:

  • Dagens Troms vannregion og Finnmark vannregion slås sammen til Troms og Finnmark vannregion. Troms og Finnmark fylkeskommune vil bli vannregionmyndighet.
  • Dagens Sogn og Fjordane vannregion og Hordaland vannregion slås sammen til Vestland vannregion. Vestland fylkeskommune vil bli vannregionmyndighet .
  • Grensen mellom dagens Glomma vannregion og Vest-Viken vannregion justeres, og de nye vannregionene vil hete Innlandet og Viken vannregion og Vestfold og Telemark vannregion. Viken fylkeskommune vil bli vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion. Vestfold og Telemark fylkeskommune blir vannregionmyndighet for Vestfold og Telemark vannregion.

I tillegg er det pekt på hvilke vannregionmyndigheter som skal koordinere arbeidet i områder som tilhører internasjonale vannregioner med avrenning til Sverige. Det foretas ikke endringer i vannregioner som ikke berøres av regionreformen.

Det er også gjort enkelte endringer i forskriftens vedlegg VI og § 25, hovedsakelig for å bringe vannforskriften bedre i samsvar med vanndirektivet.

Departementets vedtak er tilgjengelig i sin helhet her.