Sletnes: «Dette blir viktig for Norge neste halvår»

Av Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU-ambassadør Oda Helen Sletnes har unnagjort en hektisk første måned i jobben. I dette intervjuet snakker hun om å være tilbake på EU-delegasjonen, om Juncker-kommisjonen og om toppsakene for neste halvår.

EU-ambassadør Oda Sletnes har hatt en hektisk, men god første måned i jobben. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen


EU-ambassadør Oda Helen Sletnes kjenner EU-delegasjonen godt etter to tidligere opphold, først som nestleder (1997-2001), så ambassadør (2006-2011). De fire siste årene har hun ledet EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– Velkommen hjem! Hvordan er det å være tilbake?

– Takk! Det er en stor glede å være tilbake som EU-ambassadør. Det er spennende og utfordrende tider. Mye har endret seg siden sist, men de store målene våre er de samme. Og så får jeg jobbe med et utrolig flott team på EU-delegasjonen.

– EU har fått ny kommisjon og du har rukket å møte flere generaldirektører. Hva er annerledes og hvor er mulighetene for Norge?

– Juncker-kommisjonen som tiltrådte for et år siden arbeider på en litt annen måte enn tidligere, med større vekt på å invitere til innspill. Det jobbes nedenfra opp, med stor åpenhet og flere spørsmål før det legges frem konkrete forslag. Det gir også åpninger for å gi norske bidrag og være relevant i en tidlig fase, som jo nettopp er det vi skal i EØS-avtalen.

– En annen ting er at kommisjonen legger enda større vekt på at det ikke bare er at EU som skal levere. EU-institusjonene i Brussel kan ikke levere alene, men må ha med seg medlemslandene for å møte felles utfordringer. Jeg har også merket meg at det er ytterligere trykk på å følge opp vedtatte forpliktelser. Det gjelder på en lang rekke områder, om det så er strategien for å utvikle EUs indre marked eller migrasjonsutfordringene.

– Hva blir toppsakene neste halvår?

– Det viktigste for oss er som alltid å ivareta norske interesser og sørge for at vi viderefører vårt brede avtaleverk med EU. Det er det jeg er her for.

– Men la meg nevne tre saker som er spesielt aktuelle for 2016. Innenfor det indre marked er det energi/klima og den digitale agendaen. Av de mer horisontale utfordringene er det migrasjon. Migrasjonsspørsmålet har konsekvenser for Schengen-samarbeidet, og påvirker ikke minst den utenriks- og sikkerhetspolitiske dagsorden som peker ut over Europas grenser. Dette har store konsekvenser for oss.

– Til slutt, du har allerede hatt flere møter med norske aktører i Brussel; hvorfor er denne kontakten viktig?

– Ikke noe annet sted er Norge så bredt representert som i Brussel. Både antallet og sammensetningen sier noe om hvor mange viktige avgjørelser som tas her og at de får konsekvenser for næringsliv og offentlige myndigheter hjemme Norge.

– De norske aktørene i Brussel er viktige partnere for oss og sammen prøver vi hele tiden å skape arenaer for kontakt, medvirkning og profilering av Norge. Jeg har møtt mange her på Norges Hus allerede og ser frem til å besøke enda flere.