Ambassadør Sletnes om hvor EU står

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det går mot ferietid også i Europa, til tross for "brexit" og andre utfordringer for det europeiske samarbeidet. Vi har spurt EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om hvor EU står og hvordan norsk dagsorden i Brussel påvirkes av utfordringene.

EU-ambassadør Oda Helen Sletnes på sitt kontor. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Hvordan vil du oppsummere EU-arbeidet på delegasjonen ved inngangen til sommerferien?

Det har vært ni hektiske, men interessante måneder siden jeg tok over som EU-ambassadør. Sammen med et dyktig team har vi arbeidet for å ivareta norske interesser i EØS- og Schengen-samarbeidet, ikke minst på migrasjon, energi/klima og EUs Arktis-politikk. Det er krevende tider for europeisk samarbeid med mange ytre og indre utfordringer for EU.

Et hardtarbeidende nederlandsk EU-formannskap har denne våren imidlertid loset igjennom store og viktige lovforslag, som den nye europeiske grense- og kystvakten. EU-delegasjonens diplomater har vært involvert på alle nivåer i forhandlingene, og Norge har deltatt på et titalls rådsmøter for justis- og innenriksministrene siden i fjor høst.

Migrasjon og arbeidet mot terror dominerer fortsatt EUs dagsorden, men folkeavstemningen i Storbritannia skaper nå en ny situasjon som vil kreve mye oppmerksomhet i mange år fremover. Et land som har vært medlem, skal ikke være medlem når prosessen avsluttes. Nå er det opp til EU og Storbritannia å definere rammen for det videre samarbeidet. Vi står foran en lang prosess som vil kreve både kreativitet og nytenkning.

Hvordan har du opplevd interessen rundt Norges samarbeid med EU i lys av Storbritannias folkeavstemning?

Norge og den såkalte «norske modellen» nevnes i mange sammenhenger. Og vi får mange henvendelser til delegasjonen, også fra utenfor Europa – fra Sør-Korea til USA. Vi informerer om EØS-avtalen og forklarer gjerne hvordan den fungerer, men som sagt; det er opp til Storbritannia og EU å forhandle om hvordan samarbeidet skal se ut i fremtiden.

Utsikt over Brussel fra taket på Norges Hus. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Norge har gitt innspill til EUs nye strategi for en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, som ble lagt frem på toppmøtet 28. juni. Hva var viktig for Norge, og ble vi hørt?

EUs arbeid med ny utenriks- og sikkerhetspolitisk strategi har falt sammen med arbeidet med en ny stortingsmelding om veivalg i utenrikspolitikken. Norge har bidratt med innspill og også hatt politisk dialog med EU både i Brussel og Oslo.

EU la også nylig frem en Arktis-melding, som delegasjonen fulgte tett, blant annet gjennom seminar i Brussel og innspill fra norske eksperter. Meldingen er en god plattform for vårt videre samarbeid med EU blant annet innenfor Arktisk Råd.

På hvilke andre områder har Norge oppnådd resultater som du vil trekke frem?

I løpet av våren har vi fått på plass nytt regelverk for finansielle tjenester for det indre markedet, og vi har undertegnet en ny avtale med EU om EØS-finansieringsordningene og handelen med fisk.

Norge har bidratt med relevante innspill på energi- og klimaområdet hvor EU-kommisjonen utvikler nytt regelverk, spesielt for det indre energimarkedet. På klima har det vært god dialog med EUs eksperter ikke minst som følge av regjeringens beslutning om å bli del av EUs oppfyllelse av klimamålene fra Paris i 2015. Allerede i juli ventes det beslutninger som legger rammen for EUs innsats innenfor ikke-kvotepliktig sektor.

Jeg er også glad for at vi har fått presentert norsk høyteknologi og industri i Brussel, gjennom samarbeid med Forskningsrådet. Å investere i kunnskap og innovasjon er viktig for å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst i Norge og Europa.

Tar EU-delegasjonen nå ferie?

Det blir nok litt stillere fremover. Norge er godt inne i feriemodus, mens EU først har møtefri og ferie i august, men EU-delegasjonen stenger aldri!

Etter ferie med familien i Sandefjord, ser jeg frem til å ta imot mange nye medarbeidere til delegasjonen i august. Vi satser på å videreføre høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer og god kommunikasjon om det vi driver med på Norges Hus.

Personlig synes jeg det er artig å være aktiv på Twitter. Jeg håper delegasjonens aktivitet på sosiale medier bidrar til å få opp interessen for det vi arbeider med, også blant de unge. Det er viktigere enn noen gang at unge mennesker interesserer og engasjerer seg i europeisk samarbeid.

God sommer!