Slik kan regjeringskvartalet bli

Forslagene til utforming av nytt regjeringskvartal er klare for juryering. Nå blir skisser og modeller stilt ut i 22. juli-senteret i Oslo. – Plan- og designkonkurransen er en viktig milepæl i arbeidet med nytt, trygt og åpent regjeringskvartal. Nå kan vi se hvordan arkitekturen og byrommet kan bli, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråd Jan Tore Sanner studerer skisser som viser hvordan det nye regjeringskvartalet kan bli.
– Vi ønsker oss et yrende folkeliv her - både i og etter arbeidstid. Det skal være mulig å gå gjennom kvartalet, og det skal være enkelt å besøke oss, sier statsråd Jan Tore Sanner. Foto: Statsbygg

Statsbygg valgte i fjor høst sju tverrfaglige team til å delta i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Gruppene har siden februar i år arbeidet med å utvikle helhetlige løsninger for bygg, uterom og funksjonalitet i regjeringskvartalet.  

– Nå er det opp til juryen å vurdere forslagene og utpeke to vinnere. Jeg ser frem til resultatet av juryens arbeid, sier Sanner.

En jury på ni medlemmer vil vurdere forslagene og kåre to vinnere. Statsbygg vil forhandle med disse to om tildeling av prosjekteringskontrakten.

Juryen vil vurdere forslagene etter ulike kriterier: arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet, miljø og sikkerhet. Forslagene er anonymisert.

De sju løsningsforslagene er utstilt i 22. juli-senteret, i paviljongen i Høyblokken.

Til toppen