«Penger er bare et verktøy. Menneskeliv er en verdi.»

EØS-midlene

«Penger er bare et verktøy. Menneskeliv er en verdi.» Dette er ett av budskapene i reklamefilmene som promoterer Norge og støtten til Litauen gjennom EØS-midlene. Se de tre reklamefilmene.

Litauen har mottatt EØS-midler fra Norge siden 2004. Over 80 prosjekter er gjennomført til nå. Tre reklamefilmer om den norske støtten er laget og vist både på tv og offentlig transport i Litauen.

EØS-midlene skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Litauen har så langt mottatt 67,3 millioner euro. Fram til 2016 har Norge satt av ytterligere rundt 80 millioner euro. I den første runden med EØS-midler I Litauen er mye av støtten til brukt på helse, barn og unge, samt forskning.

1. Kreftforskning
Blant annet har Radiumhospitalet i Oslo og universitetet i Vilnius samarbeidet om kreftforskning. Dette er tema for den første filmen (se video over).

[Se liste over gjennomførte kreftforskningsprosjekter]


2. Barn og unge

Det er også gjennomført en rekke prosjekter for å bedre forholdene for utsatte barn og unge i Litauen. Blant annet er forholdene i ungdomsanstalter og fengsler utbedret. Det er også opprettet flere barnehjem.

[Se liste over gjennomførte prosjekter for barn og unge]


3. Kulturarv

Deler av støtten er også brukt på å skape nytt liv og virksomhet ved ulike kulturminner i Litauen. Tema for den tredje reklamefilmen er et prosjekt som også gikk helt til topps i Europa Nostra som ofte omtales som EUs kulturarvpris.

[Se liste over gjennomførte kulturarvprosjekter]

 

Til toppen