Slik samarbeider vi: Investeringer og økonomisk vekst

8. november møter Siv Jensen sine kolleger fra EFTA- og EU-landene til det årlige finansministermøtet i Brussel. Norge leder EFTA-siden på årets møte, der temaet er investeringer og økonomisk vekst – prioriterte saker for Juncker-kommisjonen som også har stor betydning for Norge.

Foto: EU 2016

EU sliter med å få de økonomiske motorene i gang etter finanskrisen og investeringsnivået er fortsatt lavt. Derfor vedtok EU i 2015 en ambisiøs ny investeringsplan som skal sørge for økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Gjennom garantier fra European Fund for Strategic Investment (EFSI) skal Kommisjonen med denne planen bidra til økte offentlige og private investeringer på 315 milliarder euro (rundt 2900 milliarder kroner).

Investeringsplanen er en av Kommisjonens ti politiske topp-prioriteringer, og Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker uttrykte i sin årlige «State og the Union»-tale i september at investeringsplanen har gitt positive resultater og bør utvides.

Alle medlemslandland unntatt Kypros og Malta har prosjekter med garanti fra EFSI, 100 000 nye arbeidsplasser er skapt og 200 000 små- og mellomstore bedrifter har fått finansiering fra garantifondet. EFSI har hittil garantert for investeringer verdt 138 milliarder (44 prosent av totalen). Kommisjonen har nå foreslått å doble EFSIs garantikapasitet og varighet (frem til 2020).

Europeisk vekst er bra for Norge

– Norge har ønsket EUs investeringsplan velkommen som et viktig initiativ for å øke investeringene og produktiviteten og således understøtte den langsiktige veksten. Tiltak for å støtte opp under investeringer bør gå hånd i hånd med strukturreformer, som kan øke produktiviteten og redusere feilallokering av ressurser, sier Bjarne Stakkestad, finansråd ved EU-delegasjonen.

Norge deltar ikke i samordningen av EUs økonomiske politikk, og er ikke direkte med på investeringsplanen, men samarbeider med EU for å nå de samme målene for Europas økonomi.

– Høyere investeringer og økonomisk vekst i EU vil være positivt for Norge gjennom handel og deltakelsen i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, sier finansråden.

LES MER: Informasjon om Norges samarbeid med EU om finans og økonomi

Finansråd ved EU-delegasjonen, Bjarne Stakkestad, mener investeringer i EU også er viktig for Norge. Foto: Lars Måseide, EU-delegasjonen.

Norske investeringer i Europa

Norge er en betydelig investor i europeisk økonomi og bidrar til økonomisk vekst, ikke minst gjennom Statens pensjonsfond utland. Ved utgangen av tredje kvartal 2016 var nærmere 40 prosent av fondet investert i Europa. De 2700 milliarder kronene tilsvarer nær det samme beløpet som Juncker-kommisjonens investeringsplan skal bringe i økte investering gjennom EFSI-programmet i perioden 2015-2018.

LES MER: Informasjon om Statens pensjonsfond
LES MER: Oljefondets markedsverdi

Til toppen