Slovenia bedrer helsetilbudet med EØS-midler

Av: Andreas Myrseth (Den norske ambassaden i Budapest)

I Slovenia er helse og miljø viktige prioriteringer for EØS-midlene fram til 2016. Blant annet skal tilbudet innen mental helse bli bedre.

Illustrasjonsbilde. Foto: UD

Slovenia mottar 26,9 millioner euro i EØS-midler i inneværende periode. Over 10 millioner euro er satt av til helseprosjekter, med særlig vekt på livsstilsykdommer og psykisk helse. Det er store regionale helseforskjeller i Slovenia. EØS-midlene skal bidra til å:

  • Redusere helseforskjeller, blant annet gjennom å øke tilgangen til helsetjenester og opplæring av rundt 1000 ansatte i helsesektoren
  • Bedre tilbudet for mentalt syke pasienter, gjennom å etablere 3 nye regionale behandlingstilbud og opplæring av rundt 100 helsepersonell

Deler av støtten skal også bidra til å fremme og øke bevisstheten om likestilling i Slovenia, samt bedre helsetilbudet for utsatte grupper som romfolk og andre minoriteter. Folkehelseinstituttet er norsk partner i programmet som legger opp til samarbeid og utveksling med norske fagpersoner og institusjoner.

Foto: Andreas Myrseth

– Jeg er glad for at vi kan styrke de allerede gode bilaterale relasjonene til Norge, og samtidig bidra til mindre økonomiske og sosiale ulikheter i EØS-området, sa Stanko Stepišnik (bildet), den slovenske ministeren for Økonomisk utvikling og teknologi, under lanseringen av EØS-midlene i Ljubljana i forrige uke.

Flere enn 400 hadde møtt opp for å få informasjon om de norskfinansierte programmene.

Miljøvern og miljøovervåkning er en annen prioritert sektor i Slovenia. Blant annet er statens kartverk involvert i et prosjekt som gjennom kartlegging av terrenget skal hjelpe slovenske myndigheter å redusere flomrisikoen i utsatte områder. I tillegg skal viktige naturarvområder beskyttes og gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Et eget program støtter frivillige organisasjoner for blant annet å fremme menneskerettigheter, demokrati, sosial likhet og for å styrke minoriteter og støtte velferdstiltak for utsatte grupper. Første runde med utlysninger er allerede i gang.

Flere prosjekter er allerede i gang for å fremme anstendig arbeidsliv og sosial dialog mellom myndigheter og arbeidslivets parter.

Se full oversikt over programmer i Slovenia


Partnerskap
Det er et mål at EØS-midlene skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og Slovenia. Derfor er norske fagetater engasjert i flere programmer. Det er også et mål å engasjere norske organisasjoner og andre aktører i enkeltprosjekter gjennom åpne utlysninger. Egne bilaterale fond er satt av til å utvikle partnerskap og partnerskapsprosjekter. Fondene kan for eksempel brukes til å finansiere studieturer til potensielle prosjektpartnere, eller andre tiltak for å styrke eksisterende partnerskap. Målet er å utvikle partnerskap som kan overleve også etter prosjektperioden.

Les mer om partnerskap


Andre nyttige lenker

Til toppen