Sluttrapport for bærekraftig byutvikling er klar

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I ett år har et faglig råd for bærekraftig byutvikling møttes til diskusjon om byutvikling og bærekraft. Nå foreligger sluttrapporten med konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Rapporten tar for seg tre hovedområder for politikken; byvekst, bykvalitet og byplanlegging.

Det faglige rådet er et fritt og politisk uavhengig råd. Medlemmene representerer ulike faggrupper som eiendomsutviklere, samfunnsvitere, arkitekter, leger, studenter og transportplanleggere. Deres mandat har vært å levere faglige råd og bidra til debatten om framtidens bypolitikk.

Sluttrapporten fra faglig råd for bærekraftig byutvikling kan lastes ned her (pdf).

Kontaktperson: Guro Voss Gabrielsen, 22 24 59 07