Små endringer i ledigheten

– Arbeidsledigheten stabiliserer seg. Det er positivt, men vi holder tempoet oppe for å få flere i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Flere prognoser tyder nå på at vi er i ferd med å legge de tøffeste tidene med ledighetsøkning bak oss, sier statsråden. 

Omskolering

En av grepene regjeringen har gjort for å hjelpe bedrifter som må omstille seg, er å øke NAVs pengepott til bedriftsintern opplæring. Tall fra første halvår 2016 viser at 83 bedrifter har fått pengestøtte til omskolering. Det er dobbelt så mange bedrifter som i hele fjor. 64 av bedriftene ligger på Sør- og Vestlandet. Det har vært en femdobling av antall personer i ordningen.  

– Vår satsing har bidratt til å trygge arbeidsplasser som sto i fare. Og det er fortsatt penger i kassa slik at flere bedrifter kan få hjelp til å gripe nye muligheter i nye markeder, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 

Fakta om arbeidsledigheten i oktober 2016

Antall helt ledige har økt med 300 personer fra september til oktober.

Bruttoledigheten viser samme økning. Et mindre brudd i statistikken forklarer imidlertid 2/3 av denne økningen.

Ved utgangen av oktober var det registrert 77 822 helt ledige. I tillegg deltok 19 327 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.

Antall helt ledige er 3 prosent lavere enn på samme tid i fjor og antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak er 34 prosent høyre. Summen av helt ledige og tiltaksdeltakere er 3 prosent høyere enn på samme tid i fjor. 

Til toppen