Snefrid Nord - økte reserver på Aasta Hansteen

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent utbyggingen av gassfunnet Snefrid Nord som en satellitt knyttet til Aasta Hansteen-feltet.

- Utbyggingen av Snefrid Nord gir økte inntekter til felleskapet og lønnsomme arbeidsplasser på land. Norske leverandørbedrifter har allerede vunnet viktige kontrakter, noe som er svært gledelig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Snefrid Nord ble påvist i 2015 om lag 12 km fra Hansteen-feltet nord i Norskehavet. Feltet ligger om lag 300 km fra fastlandet på i overkant av 1300 meters havdyp. Planlagt utbyggingsløsning for Snefrid Nord er en enkel havbunnsramme med én produksjonsbrønn (satellitt) tilknyttet Hansteen-plattformen. Produksjonen vil eksporteres via Polarled-røret til prosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Utvinnbare ressurser i Snefrid Nord er anslått til i underkant av 5 milliarder kubikkmeter gass. Totale investeringer er anslått til 1,2 milliarder kroner. Operatørens økonomiske analyse viser at prosjektet har en forventet nåverdi før skatt på 2,3 milliarder kroner.

- Snefrid Nord bidrar til god ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra Aasta Hansteen-utbyggingen. Prosjektet viser tydelig hvor viktig Hansteen-plattformen og Polarled-rørledningen er for å utnytte petroleumsressursene nord i Norskehavet, fortsetter Søviknes.

Snefrid Nord planlegges satt i produksjon i fjerde kvartal 2019, om lag ett år etter Aasta Hansteen. Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 er Statoil Petroleum AS (operatør, 51 pst.), Wintershall Norge AS (24 pst.), OMV (Norge) AS (15 pst.) og ConocoPhillips Scandinavia AS (10 pst.).

Til toppen