Norsk fregatt leder NATOs maritime styrke i hele 2017

I hele 2017 vil det være en norsk fregatt som leder NATOs maritime styrke, SNMG1. - Dette er et meget substansielt norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Ole Morten Sandquist
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og styrkesjef Ole Morten Sandquist på KNM Roald Amundsen som nå er kommandofartøy i SNMG1. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

Fregatten KNM Roald Amundsen leder Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) første halvår, og KNM Otto Sverdrup tar over i juli og ut året. Det er første gang Norge leder denne flåtestyrken et helt år.

-  Norge har over tid hatt en tydelig profil i NATO for å styrke oppmerksomheten om NATOs strategisk viktige havområder. Dette norske bidraget understreker vårt engasjement, og at Norge tar ansvar for byrdefordeling i alliansen. Norge er en maritim nasjon som er avhengig av at NATO kan operere i våre områder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har sammen med nære allierte tatt initiativ til å få maritime spørsmål høyere på agendaen i NATO.

– Vi må ha planer for å kunne håndtere det som kan komme av utfordringer i havområdene, inkludert i norske nærområder. Derfor har vi tatt et initiativ i NATO om dette, sier forsvarsministeren.

Norge bidrar jevnlig til NATOs stående maritime styrker. Det er tredje gang Norge har kommandofartøyet i SNMG1. Siste gang var i 2014. Vi har også fire ganger hatt kommandofartøyet i NATOs stående minerydderstyrke. Ved starten av året er det den norske fregatten og et tysk tankfartøy som er med i styrken. Fartøyer fra flere nasjoner vil slutte seg til den kommende tiden.

Oppdraget til styrken utarbeides av NATO. Styrken vil hovedsakelig seile i Nord-Atlanteren. SNMG1 er den ene av NATOs fire stående maritime styrker.

For mer fakta om NATOs maritime grupper, se

http://www.mc.nato.int/missions/maritime-groups.aspx

http://www.mc.nato.int/missions/maritime-groups/snmg1.aspx

KNM Roald Amundsen i Oslo
Fregatten KNM Roald Amundsen er kommandofartøy i Natos stående marinestyrke første halvår 2017. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

 

besetningen på KNM Roald Amundsen
Oppstilling av besetningen på fregatten KNM Roald Amundsen ved havneligge i Oslo. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

 

 

 

 

Til toppen