372 millioner kroner til den humanitære krisen i Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fem millioner mennesker er i akutt nød i Sør-Sudan. - Vi frykter at krisen blir vesentlig forverret i månedene fremover. Regjeringen bevilger derfor ytterligere 372 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan. Norge sender et tydelig signal om alvoret i situasjonen med dette betydelige bidraget, sier utenriksminister Børge Brende.

Fem millioner mennesker er i akutt nød i Sør-Sudan. - Vi frykter at krisen blir vesentlig forverret i månedene fremover. Regjeringen bevilger derfor ytterligere 372 millioner kroner til humanitær innsats i Sør-Sudan. Norge sender et tydelig signal om alvoret i situasjonen med dette betydelige bidraget, sier utenriksminister Børge Brende.

Beløpet kommer i tillegg til de 100 millioner kronene Norge har bidratt med til humanitær innsats i Sør-Sudan tidligere i år. Etter at væpnet konflikt brøt ut i desember i fjor, har over 1,3 millioner mennesker måttet flykte og mange har mistet sine hjem og mulighet til å livnære seg.

FN har nå oppjustert behovet for humanitær innsats til 10,7 milliarder kroner. Så langt er bare 33 prosent blitt stilt til rådighet av internasjonale givere. På grunn av det kritiske og økende behovet for nødhjelp og beskyttelse av sivile, arrangerer Norge i samarbeid med FN en internasjonal giverlandskonferanse i Oslo 19. og 20. mai.

- Jeg er svært bekymret over de mange drapene og overgrepene mot sivile som er begått av partene i konflikten. Det rapporteres om omfattende og systematisk bruk av seksuell vold. Det er reell fare for hungersnød og det må handles raskt for å hindre at situasjonen blir ytterligere forverret. Det er mot denne bakgrunnen vi samler de viktigste humanitære aktørene i Oslo, for å bli enige om felles tiltak for å kunne gi bedre hjelp til de mange som er rammet, sier Brende.

Han understreker at det aller viktigste bidraget for å avhjelpe den humanitære krisen i Sør-Sudan, er at krigshandlingene opphører slik alle i akutt nød får tilgang til humanitær hjelp, og at folk på flukt kan vende hjem og begynne å bygge opp livene sine igjen.

Det norske bidraget vil gå til humanitært arbeid gjennom FN, frivillige organisasjoner og Røde Kors i Sør-Sudan. I tillegg vil deler av midlene gå til hjelpeinnsats i nabolandene som mottar store grupper flyktninger fra Sør-Sudan.