Søk prosjektstøtte fra Marco Polo nå

Mandag åpnet utlysningen for prosjektstøtte fra Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport. Norske bedrifter kan også søke om støtte. Søknadsfristen er i slutten av mai. Rådgiver for energi og samferdsel, Jonas Helseth, rapporterer.

Europakommisjonen åpnet 15. mars årets utlysning av midler under EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet. Budsjettet for 2010 er på 64 millioner euro. Programmets formål er å redusere trafikken på overfylte europeiske veier, og i stedet få trafikk over på mer miljøvennlige transportformer som jernbane samt sjø-, elve- og kanalfrakt. Norske bedrifter kan også søke om prosjektstøtte, og søknadsfrist vil være i slutten av mai. Kommisjonens pressemelding om utlysningen finnes her.

Kommisjonen og det programansvarlige byrået Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) arrangerte for øvrig 10. februar den tredje informasjonsdagen om EUs Marco Polo-program, jamfør innberetning som er publisert på EU-delegasjonens nettsider. Nå har Kommisjonen også publisert den nye Marco Polo-videoen, som ble vist på infodagen og omtalt i innberetningen.

Programmet kunne vise til gode resultater i 2009, med en sterk økning i antall gode prosjekter. Under 2009-utlysningen fikk Posten Norge AS (ved Bring Logistics AS) og rederiet Sea-Cargo AS prosjektstøtte fra Marco Polo-programmet. Postens prosjekt gjelder etablering av et nytt togtilbud for frakt av fersk fisk mellom Norge og de europeiske markedene i Benelux-landene og Nord-Frankrike. Dette prosjektet ble rangert som det beste av totalt 70 søknader fra hele Europa (les mer her).

Du kan lese mer om Marco Polo-programmet og få utfyllende informasjon om blant annet utarbeidelse av søknad samt utlysningen for 2010 på Samferdselsdepartementets hjemmesider.

Til toppen