Søk støtte til gjennomføring av klima- og energiplaner

Norske kommuner som har en politisk godkjent klima- og energiplan kan søke EU City Facility om opp til 60 000 Euro i støtte.

EU City Facility jobber for å bidra til energiomlegging i byer, og de gir derfor støtte til kommuner for å gjennomføre tiltak fastsatt i klima- og energiplanen. Det er planlagt å gis støtte til 24 prosjekter i nordiske land. Søknadsfrist er 31. mai.

Les mer her: The call for applications for the EU City Facility grant is open (europa.eu)