Søk støtte til gjennomføring av klima- og energiplaner

Norske kommuner som har en politisk godkjent klima- og energiplan kan søke EU City Facility om opp til 60 000 Euro i støtte.

Norske kommuner som har en politisk godkjent klima- og energiplan kan søke EU City Facility om opp til 60 000 Euro i støtte.

EU City Facility gir økonomisk støtte til kommuner for å gjennomføre tiltak fastsatt i klima- og energiplan. Klima- og energiplanen må være politisk godkjent, og kommuner kan søke enkeltvis eller sammen. Søknadsfrist er 17. desember.

Les mer om tilskuddsordningen her: EUCF_3rd_CALL_DOCUMENT-Final.pdf (eucityfacility.eu) (pdf)

I tillegg kan norske kommuner søke støtte til tiltak innenfor klima, bytransport, infrastruktur og teknologi gjennom den europeiske investeringsbanken (EIB), gjennom EFTA Loan Facility.

Les mer om denne støtteordningen her: The European Free Trade Association (eib.org)