Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Søk UNESCO-midler

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2018.

illustrasjonsbilde
Foto: iStock

Tilskuddsordningen skal bidra til å

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Ordningen organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og innstiller til vedtak om tildeling.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene har god kvalitet
 • at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi og eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
 • at prosjektene når mange
 • at prosjektene stimulerer til tvergående samarbeid

For 2018 vil vi ta imot søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Pressefrihet / ytringsfrihet
  Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt, vil prioriteres. Deretter vil mer generelle ytringsfrihetsprosjekter kunne motta støtte.
 • Bærekraftig utvikling
  Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for at vi skal kunne ta vare på jorda kan søke. Prosjekter knyttet til FNs bærekraftsmål vil prioriteres.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter relatert til urfolks og minoriteters immaterielle kulturarv vil prioriteres.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som videreutvikler verdensarvsteder og knytter dem til FNs bærekraftsmål vil prioriteres. Prosjekter relatert til dokumentarv (Memory of the World) kan også søke.
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer vil prioriteres.

Alle søknader må leveres inn elektronisk via søknadsskjemaSøknadsfristen er innen 1. februar 2018, og det vil bli gitt svar i løpet av mars 2018. Alle søknader inngår i offentlig journal.

Totalt beløp til fordeling 3,3 mill. kroner (med forbehold om Stortingets budsjettbehandling). Minstebeløp for søknader er 20 000 kroner.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: [email protected]

Les mer om retningslinjer og hvem som tidligere har fått støtte

Til toppen