Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Søk UNESCO-midler

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2019.

Tilskuddsordningen skal bidra til å:

  1. styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
  2. gjøre UNESCO mer kjent i Norge
  3. gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Ordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og bestemmer hvilke søknader som skal innvilges.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

  • at prosjektene har god kvalitet
  • at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi og eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
  • at prosjektene når mange, med vekt på barn og unge
  • at prosjektene stimulerer til tverrgående samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid

For 2019 vil FNs bærekraftsmål og prosjekter tilknyttet det internasjonale året for urfolksspråk være overordnede prioriteringer for tilskuddsordningen. Vi tar imot søknader innenfor følgende satsingsområder:

Pressefrihet / ytringsfrihet

Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt, vil prioriteres. Deretter vil mer generelle ytringsfrihetsprosjekter kunne motta støtte.

Bærekraftig utvikling

Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å oppnå bærekraftsmålene.

Immateriell kulturarv

Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om immateriell kulturarv. Prosjekter relatert til urfolk og minoriteter i Norge vil prioriteres.

Verdensarven og dokumentarven

Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om verdensarven vil prioriteres. Prosjekter relatert til dokumentarv (Memory of the World) kan også søke.

Demokratiutvikling

Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer vil prioriteres.

Les hele utlysningen på UNESCOs hjemmesider.

Til toppen