Søker ubåtsamarbeid med andre land

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge arbeider for å få til et omfattende samarbeid med andre land om nye ubåter, for best mulig å kunne redusere kostnadene og sikre en robust kapasitet for fremtiden.

Forsvarets seks Ula-klasse-ubåter når gradvis slutten av sin levetid utover på 2020-tallet. Forsvarsdepartementet leder et arbeid med å utrede en anskaffelse av nye ubåter. Dette prosjektet er nå i definisjonsfasen, og utreder anskaffelse av nye ubåter til erstatning for dagens Ula-klasse. Definisjonsfasen er planlagt ferdigstilt første halvdel av 2016, inkludert ekstern kvalitetssikring av beslutningsunderlaget (KS2). 

Forsvarsdepartementet har ikke foretatt noe valg av leverandør, og forholder seg på dette tidspunktet i prosessen til flere aktuelle tilbydere av ubåter. Det er derfor i denne fasen viktig å informere alle så likt som overhodet mulig. Forsvarsdepartementet og prosjektet er fremdeles i en prosess hvor det er aktive diskusjoner med flere potensielle samarbeidsnasjoner, hvor mulighetsrommet for å oppnå Norges ambisjon om omfattende ubåtsamarbeid med en eller flere av disse landene blir diskutert og evaluert.

Norge og Tyskland har allerede et vellykket samarbeid om ubåt som har vart i mange tiår. Tyskland er derfor en nasjon det er naturlig å diskutere også et potensielt fremtidig ubåtsamarbeid med. I tillegg til operative og rent forsvarsmessige forhold vil industrielle aspekter være en viktig del av et eventuelt fremtidig ubåtsamarbeid. Forsvarsdepartementet deltok på et industriseminar i Berlin 8. - 9. februar i regi av Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V (BDSV) i samarbeid med Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi). Både statssekretær Øystein Bø og materielldirektør Morten Tiller deltok på seminaret, som fokuserte på ubåt og andre forsvarssystemer der det finnes muligheter for industrielt og forsvarsmessig samarbeid mellom Norge og Tyskland.

Les mer om undervannsbåtkapasitet etter 2020 her: https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/innsikt/ubater/id2353930/