Søknad om endring av konsernstruktur

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet fattet 9. august 2016 vedtak om å gi DNB ASA tillatelse etter finansforetaksloven § 17-1 til å utvide konsernet i forbindelse med erverv av aksjene i et eiendomsmeglerforetak.

Les vedtaket her