Søknad om endring av konsernstruktur

Finansdepartementet fattet 9. august 2016 vedtak om å gi DNB ASA tillatelse etter finansforetaksloven § 17-1 til å utvide konsernet i forbindelse med erverv av aksjene i et eiendomsmeglerforetak.

Les vedtaket her

Til toppen