Søknad om partistøtte for valgperioden 2014-2017

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det nærmer seg nytt år med ny valgperiode og nye søknader om statlig partistøtte fra hovedorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner. For at tilskuddet skal kunne være på konto tidlig i januar 2014, må FAD ha mottatt søknad senest innen 15. desember 2013.

Det nærmer seg nytt år med ny valgperiode og nye søknader om statlig partistøtte fra hovedorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner.  Utbetaling av støtte forutsetter søknad, jf. partiloven § 11.  Det er tilskrekkelig med én søknad pr. valgperiode, jf fjerde ledd. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Navn på  partiet/partileddet
  • Organisasjonsnummer (evt)
  • Adresse
  • Telefon
  • Kontonummer (bedriftskonto forutsettes):
  • Navn på partiets/partileddets leder
  • Navn på personer med disposisjonsrett til kontoen     

Etter § 11 (nytt) femte ledd skal søker bekrefte kontonummer og hvem som har disposisjonsrett, minst én gang årlig. Dette må gjøres senest innen 15. desember hvert år.

For at tilskuddet skal kunne være på konto tidlig i januar 2014, må FAD ha mottatt søknad senest innen 15. desember 2013.