Søknadsfristen for storviltjakt på Statskogs områder er 30. april

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. april åpner påmeldingen til storviltjakt gjennom Statskog. Fra 1. til 30. april kan man søke på storviltjakt på elg, hjort, rådyr og villrein på statens grunn.

Statskog melder om stor interesse for storviltjakt. I fjor søkte 920 jaktlag på 219 ledige jaktfelter på statens grunn. 60 930 elgjegere og 45 220 hjortejegere var aktive. I år kan det søkes på om lag 280 jaktfelt. Noen jaktfelt deles opp i to perioder så to lag slipper til.

Søknader til storviltjakt sendes inn via jaktportalen inatur.no. Tildeling skjer via loddtrekning i midten av mai.

Storviltjaktåret 2015/2016:
  Skutt antall dyr: Kvote: Jegere:
Elg 33 199 40 734 60 930
Hjort 35 140 54 081 45 220
Rådyr 25 724 41 183* 40 270
Villrein 6 509 20 912 10 570

(Kilde: SSB. *Kvotetallet for rådyr er hentet fra Hjorteviltregisteret, ikke hele landet er talt med.)

Elg.
1. april åpner påmeldingen til storviltjakt gjennom Statskog. Elg i vinterlandskap. Foto: Landbruks- og matdepartementet