Priv. til red.

Solberg til FN 18. og 19. juli

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg oppholder seg i New York 18. og 19. juli for å delta på et høynivåmøte om FNs globale bærekraftsmål. Solberg vil blant annet presentere rapporten om den norske oppfølgingen av målene, og hun vil møte representanter fra pådrivergruppen for bærekraftsmålene, som hun leder.

FNs medlemsland vedtok i fjor høst 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det er avgjørende at de 17 bærekraftsmålene følges opp i hvert enkelt land. Som ett av de første landene i verden skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp målene.

Tidligere i år fikk Solberg, sammen med Ghanas president John Dramani Mahama, i oppdrag fra FNs generalsekretær å lede pådrivergruppen for nå målene. Arbeidet har høy prioritet i FN. 

Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden. 

- Bærekraftsmålene er ambisiøse og nødvendige for vår felles framtid. Jeg er glad for å ha fått dette oppdraget og ser fram til å samarbeide med denne gruppen som er så bredt sammensatt. Sammen skal vi styrke den samlede innsatsen for å nå målene, sa statsminister Solberg da hun ble utnevnt. 

Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Presse som ønsker å dekke dette kan ta kontakt med politisk rådgiver Hans Christian Hansson, telefon 924 58 181, eller kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen på telefon 909 38 987.