Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Solvens II-forordninger trer i kraft for forsikringsforetakene

Finansdepartementet fastsatte 29. oktober i år endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre nærmere EØS-regler om solvenskrav for forsikringsforetak, etter at reglene hadde blitt innlemmet i EØS-avtalen. Innlemmelsen trådte i kraft i dag, og departementet har derfor også satt de nevnte forskriftsendringene i kraft i dag.

Reglene er materielt sett gjennomført i norsk rett fra før, og dagens ikrafttredelse innebærer derfor bare tekniske tilpasninger av regelverket.

Innlemmelsen av forordningene har trådt i kraft i dag fordi det såkalte Omnibus II-direktivet, som bl.a. endrer Solvens II-direktivet på vesentlige punkter, nå er innlemmet og trådt i kraft som del av EØS-avtalen. Forordningene utfyller direktivreglene, og ikrafttredelsen av de ulike EØS-komitebeslutningene har derfor vært koblet til hverandre. Innlemmelsen av Omnibus II-direktivet krever i seg selv ingen endringer i det norske forsikringsregelverket, ettersom bestemmelsene i dette direktivet ble hensyntatt da EUs Solvens II-regelverk ble gjennomført i lov og forskrift i 2015.

Departementet har i dag også gjennomført en ny forordning i Solvens II-forskriften. EU-kommisjonen fastsetter hvert kvartal forordninger for å angi hvilke renter forsikringsforetakene skal bruke i ulike beregninger for rapporteringsformål. Forordningen som gjøres til norsk rett i dag, gjelder rapportering for 3. kvartal i år.

Les mer:

Til toppen