Solvik-Olsen åpnet E6-strekningen Minnesund-Labbdalen

– E6 nord for Oslo er viktig for hele landet, og særlig for næringslivet og de som bor i Hedmark og Oppland. Det er gledelig at disse får en tryggere og raskere veg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lørdag åpnet han den 22 kilometer lange strekningen mellom Minnesund og Labbdalen. Dermed er 94 prosent av strekningen mellom Gardermoen og Kolomoen åpen for trafikk, og det gjenstår kun 3,8 kilometer ved Korslund, som åpner neste sommer.

Strekningen på E6 mellom Minnesund og Labbdalen er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og arbeidet har pågått siden 2011.

Kraftid reduksjon i ulykker

Hele strekningen Gardermoen – Kolomoen hadde før utbyggingen i gjennomsnitt tre dødsulykker i året, og var dermed en av de mest ulykkesutsatte vegstrekningene i landet. Nå er ni av ti ulykker fjernet, og praktisk talt alle dødsulykker. Den nye vegen har både midtrekkverk og et bredt sikkerhetsområde på begge sider av vegen som er utformet uten faste hindre. Dette reduserer skadepotesialet for alle typer kjøretøy. Det er også lagt vekt på gode hvilemuligheter.

– Det registreres dessuten nå for første gang en økning i antall pendlere ut fra Oslo til Hamar. Dette skyldes en bedre og mer effektiv reisevei, sier Solvik-Olsen.

Noen hovedtall for Fellesprosjektet når det er helt ferdig

  • 21,6 kilometer firefelts veg
  • 17 kilometer dobbeltsporet jernbane
  • 18 kilometer gang- og sykkelveg
  • 20 kilometer lokalveger
  • 3 hovedkryss på E6
  • 80 hus og hytter ble revet i forbindelse med utbyggingen
  • 5 millioner m3 fjell sprengt ut
  • 280 000 m3 løsmasser hentet opp fra Mjøsa og plassert på land
  • E6 åpnet 13. desember 2014
  • Dovrebanen åpner 17. oktober 2015
Til toppen