Søndagsåpne butikker

Statsrådene Thorhild Widvey, Robert Eriksson og Monica Mæland har i dag hatt et møte hvor de har orientert partene i arbeidslivet om regjeringens forslag.

Kulturdepartementet vil sende på høring et lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.

Les pressemeldingen her.

Til toppen