Soningskøen er avviklet – nå avsluttes leiekontrakt med Nederland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter at soningskøen har blitt avviklet er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018.

– Leie av fengselsplasser i Nederland har vært en suksess. Nå er soningskøen avviklet, og avtalen med Nederland har gitt rom for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av fengselsplasser i Norge. Dagens regjering fikk på plass avtalen med Nederland, og avslutter den nå når kapasitetsforholdene her hjemme er bedre, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

– Soningskøen skal holdes nede. Frem til Agder fengsel åpner i 2020 vil vi benytte oss av muligheten til å sette to innsatte på én celle så langt det blir nødvendig. Dette er noe også fagforeningen støtter, understreker Listhaug.

– Da vi overtok i 2013 var soningskøen på over 1200 personer. Mange ventet lenge, og i en periode på 2000-tallet ble noen sluppet ut tidligere for å kutte køen. Dette er aldri noe vi vil godta. De som blir dømt, skal raskt sone straffen, og de skal sone hele straffen, sier Listhaug.

Avtalen med Nederland trådte i kraft 1. september 2015, og gjelder 242 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. To av tre nåværende innsatte er utenlandske statsborgere.