Adam og Eva lærer slovakere å kildesortere

EØS-midlene

Slovakia ligger på bunn i EU hva gjelder resirkulering og kompostering. Slovakiske studenter fikk EØS-midler til å snu trenden. De fant inspirasjon i Edens hage.

De offisielle tallene taler sitt tydelige språk: I Slovakia er det kun 13 prosent av avfallet fra offentlig renovasjon som resirkuleres eller komposteres. Resten havner stort sett på søppeldynger.

Dette er dårlig både for miljøet og for utnyttelsen av ressurser. Usortert søppel på avfallsdeponier øker utslippene av klimagasser som metan og karbondioksid.

Tallene viser også at Slovakia er langt unna målsettingen om å resirkulere 50 prosent av alt avfall innen 2020 (snittet i EU i dag er 42 prosent og i Norge 40 prosent).

Derfor bruker Norge EØS-midler i Slovakia til å øke kunnskapen om kildesortering og gjenvinning og på å endre folks atferd.

Lokalforeningen av Friends of the Earth i Kosice har fått støtte til et prosjekt som skal bidra til dette. De har blant annet utfordret studenter til å lage opplysningsvideoer om kompostering som en del av en moderne livsstil. Filmen som gikk til topps, lot seg inspirere av Bibelen (se filmen over).

     Se mer: Andre filmer i konkurransen

Holdsningsskapende arbeid er én ting – noe annet er å skape varige endringer. Et mål for prosjektet er også å få innbyggerne i Chocholna-Velcice kommune til å kompostere. Det har ikke vært noen enkel jobb. En lov mot å deponere avfall som kan resirkuleres, var ikke tilstrekkelig.

Sammen ble ordføreren i kommunen og Friends of the Earth enige om at den mest effektive løsningen ville være å gå fra dør til dør for å forklare folk hvorfor dette er viktig.

Gjennom samtaler og virkemidler som reduserte renovasjonsavgifter og gratis kompostbinger, har flere enn halvparten av innbyggerne så langt blitt med på pilotprosjektet.

     Les mer: Om prosjektet

Resultatene er både svært positive og synlige. Byen reduserte mengden søppel gjennom det offentlige renovasjonsvesenet med 40 prosent i løpet av det første året, og ytterligere 18 prosent i løpet av det andre året. Samtidig økte mengden sortert avfall med 92 prosent.

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med 54 000 euro.

Til toppen