Sør-Trøndelag vil øke produksjonen av storfekjøtt

Prognosene for 2015 viser at vi mangler 7 600 tonn storfekjøtt på landsbasis. I Sør-Trøndelag er det satt i gang et treårig prosjekt for å øke tilgangen på storfekjøtt.

Prosjektet skjer i regi av Nortura  i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen er både det nasjonale underskudd på storfekjøtt som Nortura ønsker å bøte på, og den store betydning storfeholdet har for landbruket i Sør-Trøndelag og som Fylkesmannen ønsker å styrke.

Prognosene for 2015 viser at vi mangler 7 600 tonn storfekjøtt på landsbasis.  Det meste av storfekjøttet leveres fra melkebesetninger eller ved framfôring av NRF-dyr med vel 70 prosent av tilførslene. Antall melkekyr reduseres stadig og i prosjektet er målet å øke slaktevekt og antall kalver som fôres fram fra melkebesetningene samt å få nye produsenter til å satse på ammekyr med kjøttferaser, med NRF eller med blandingsraser. Det er behov for ca. 8 000 nye ammekyr pr år framover dersom det skal bli markedsbalanse.

Kyr på beite.
Storfeholdet har stor betydning for landbruket i Sør-Trøndelag. De har nå satt i gang et treårig prosjekt for å øke tilgangen på storfekjøtt. Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Til toppen