150 millioner kroner til nødhjelp i Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge gir 150 millioner kroner i nødhjelp til sivilbefolkningen i Sør-Sudan. - Nærmere 6,5 millioner sørsudanere er rammet av en humanitær krise på grunn av væpnet, politisk maktkamp. Norge vil hjelpe sivile som lider. Samtidig fortsetter vi å oppfordre landets ledere til å sette folkets behov først, stanse konflikten og finne politiske løsninger som tjener landets fremtid, sier utenriksminister Børge Brende.

FN og den regionale organisasjonen Igad holder i dag en humanitær giverkonferanse for Sør-Sudan i Nairobi, der statssekretær Hans Brattskar deltar. Det norske bidraget kanaliseres gjennom frivillige organisasjoner, Røde Kors-systemet og FNs humanitære organisasjoner. Norge bidrar i tillegg med støtte gjennom FNs nødhjelpsfond (Cerf). 

- Vi står overfor én av de største humanitære krisene i vår tid. Denne konflikten kommer på toppen av en allerede svært sårbar situasjon for befolkningen. FN anslår at behovene for beskyttelse og humanitær assistanse bare vil øke i tiden som kommer, sier utenriksministeren. 

Siden konflikten brøt ut i Sør-Sudan i desember 2013 har om lag to millioner mennesker blitt fordrevet fra sine hjem, derav 750.000 barn. 

- Fred mellom partene og stans i kamphandlingene er avgjørende for at nødhjelp skal kunne bringes til de som har akutt behov for beskyttelse, mat, drikkevann, medisinsk hjelp og tak over hodet. Det er svært skuffende at partene ikke har vist vilje til å bli enige om avgjørende spørsmål som kunne bringe fredsprosessens i havn. Vi minner om at det er landets myndigheter som har ansvar for sikkerhet til egen befolkning og for å møte de humanitære konsekvensene av denne menneskeskapte krisen, sier Brende. 

Han møtte nylig partene i Addis Ababa der han understreket at partene er på overtid når det gjelder å enes om løsninger. Ved undertegningen av den foreløpige fredsavtalen i forrige uke viste det seg nok en gang at partene ikke synes å ha reell vilje til å finne en politisk løsning på konflikten ved å bli enige om maktfordeling og en overgangsregjering.