Webinar

Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?

Hvordan kan natur og kulturmiljø bidra til bedre samfunn, bedre livskvalitet og bedre helse? Klima- og miljødepartementet inviterer til et nordisk webinar om natur, kulturmiljø og sosial bærekraft 12. september 2022.

Hvilebilde
Arrangementet er en del av Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2022. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil åpne arrangementet. Foto: Klima- og miljødepartementet


Bærekraftig utvikling defineres gjerne som en «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Bærekraftsbegrepet består av flere dimensjoner. Det er vanlig å dele det inn i miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Sosial bærekraft er et vidt begrep som favner flere faktorer, både fysiske og ikke-fysiske. Noen av faktorene som kan knyttes til begrepet er: helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, tilhørighet, trygghet og levbarhet.

Det nordiske webinaret vil gi noen perspektiver på hvordan natur og kulturmiljø kan bidra til den sosiale bærekraftsdimensjonen. Temaet vil bli belyst fra en nordisk kontekst.

Arrangementet er en del av Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2022. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil åpne arrangementet.

Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Benytt påmeldingsskjema under for påmelding.

11:00–11:15

  • Velkommen til nordisk webinar om sosial bærekraft v/ Espen Barth Eide, klima- og miljøminister
  • Introduksjon til webinaret v/ webinarets programleder Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

11:15–11:45: Hva er sosial bærekraft? v/ Hege Hofstad, seniorforsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

11:45–12:15: Grønne nærmiljøkvaliteter for god folkehelse og sosial bærekraft v/ Emma Charlott Andersson Nordbø, postdoktor, Institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

12:15–12:30: Pause

12:30–13:00: Hvorfor er det så viktig å høre til? Hvilken rolle spiller kulturmiljøer for sosial bærekraft? v/ Christin Krohn, seniorrådgiver, Transportøkonomisk institutt

13:00–13:15: Sosial bærekraft i by- og stedsutviklingen – sett fra en miljøpsykolog v/ Aga Skorupka, miljøpsykolog, Rodeo arkitekter

13:15–13:30: Sosial bærekraft – utfordringer og muligheter v/ webinarets programleder Gunnar Ridderström

Kontaktpersoner i Klima- og miljødepartementet: seniorrådgiver Elisabet Haveraaen (e-post) og seniorrådgiver Ingvild Tjønneland (e-post).

Registration/Påmelding - Webinar om sosial bærekraft

Flyer webinar
Foto: Klima- og miljødepartementet