Søviknes åpnet Enovakonferansen

Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet i dag Enovakonferansen 2017 i Trondheim. Konferansen er næringslivets viktigste møteplass for nye energi- og klimaløsninger. Tittelen for konferansen er "Den nye økonomien".

- På vei mot en ny økonomi er det avgjørende at vi får på plass markedsendringer der klimavennlige og energieffektive løsninger blir det foretrukne for industri, næringsliv og privatpersoner. Dette innebærer at disse løsningene blir konkurransedyktige også uten støtte. For å få til dette må vi spille på lag med markedet. Her som ellers i næringslivet er det slik at røde tall på bunnlinjen ikke er bærekraftig på sikt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

 Terje Søviknes under Enovakonferansen 2017 (foto:HSI/OED)

Terje Søviknes under Enovakonferansen 2017 (foto:HSI/OED).

Under konferansen lanserte Enova nye teknologiprogram. Foretaket skal framover støtte pilotanlegg for ny energi- og klimateknologi i industrien. Enova skal også kunne gi risikoavlastende lån til demonstrasjon av ny energi og klimateknologi. Samtidig økes den maksimale investeringsstøtten til kommersialisering av ny klima- og energiteknologi fra 40 til 50 prosent.

- Hvis vi skal greie å nå de målene vi har satt oss er vi også nødt til å tørre å ta risiko. Med de nye programmene øker sjansen for at industri og næringsliv, i samarbeid med Enova, skal greie å finne fram til de prosjektene som gir de virkelig store løftene på veien mot lavutslippssamfunnet. Jeg har stor tro på at disse tiltakene vil utløse flere gode prosjekter, særlig i industri og transportsektoren, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

 Terje Søviknes på scenen under Enovakonferansen 2017 (foto:HSI/OED).

Terje Søviknes på scenen under Enovakonferansen 2017 (foto:HSI/OED).

Olje- og energidepartementet har nylig inngått en ny styringsavtale med Enova for de neste fire årene. I henhold til denne avtalen skal Enova arbeide for reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi. Enova skal også støtte teknologiutvikling som på lengre sikt vil bidra til reduserte klimagassutslipp. 

Til toppen