Søviknes besøkte studentkonferanse

Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet mandag en studentkonferanse som arrangeres i tilknytning til årets Barentshavkonferanse i Hammerfest.

Konferansen er del av den årlige Barentshavkonferansen og har som mål å vise studenter i Nord-Norge mulighetene som ligger i nord, ikke minst innen olje og gass.

-  Verdiskaping, klima og rekruttering er tre nøkkelord. Vi må erkjenne at både myndighetene og næringen har vært for dårlige til å fortelle hva olje- og gassvirksomheten betyr for verdiskapingen som hele fellesskapet drar nytte av. Vi må også forklare bedre hvordan det henger sammen at virksomheten har en plass også innen en streng klimapolitikk. Og så må vi få fram mulighetene som ligger i næringen for unge i årene som kommer,sa Søviknes.

Han vil nå invitere unge til å delta i et ungdomspanel.

- Jeg ønsker å høre hva dere mener er viktig for å få fram fakta om næringen og hva som kan gjøres for å få flere unge til å søke seg til bransjen, fortsatte han.

Mer info om Norges viktigste næring på www.norskpetroleum.no

Til toppen