Søviknes innledet på høynivåkonferanse om energi

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Terje Søviknes innledet tirsdag på en høynivåkonferanse om energi i Trondheim. Hovedtemaet for konferansen var de store endringene som skjer i energisektoren og viktige tiltak på veien mot lavutslippssamfunnet.

- Velfungerende og effektive energimarkeder er helt nødvendig for å utvikle bærekraftige energisystemer for framtiden. Vi må ta i bruk markedet om vi skal oppnå klimamålene mest mulig effektivt og til en lavest mulig kostnad. Vi vet også at det å sette en pris på CO2 er en effektiv måte å redusere klimautslipp på, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Olje- og energiminister under sin innledning på Energy Transitions 2017 (foto: HSI/OED).

I tillegg til statsråden deltok også forskere og representanter fra akademia samt internasjonale eksperter innen energi og klima. Forholdet til Europa og internasjonalt forskningssamarbeid var også et sentralt tema i talen til statsråd Søviknes.

- Norge vil være en viktig energipartner for Europa i lang tid framover, både som stabil leverandør av gass og innen fornybar energi.  Kunnskapsutvikling og forskning på energiområdet bidrar til å utvikle fremtidens energisystem. Dette er en av regjeringens hovedsatsinger, og derfor har vi styrket den offentlige finansieringen av dette kraftig de siste årene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Konferansen Energy Transitions 2017 arrangeres av NTNU og forskningssenteret CenSES i samarbeid med Statoil. På konferansen deltok Søviknes også i en paneldebatt om energi- og klimautfordringene sammen med både nasjonale og internasjonale eksperter. 

Sammen med olje- og energiministeren (nr. 2 f.v) satt (f.v): Tom van Ierland (fra DG Climate Action, EU-kommisjonen), Teresa Ponce de Leão (European Energy Research), moderator Juliet Mann, Margareth Øvrum (Statoil) og Jürgen Tzschoppe (Statkraft) (foto: HSI/OED).