Årets første PUD levert - Nova

Olje- og energiminister Terje Søviknes fikk i dag overrakt plan for utbygging og drift (PUD) for feltet Nova, tidligere kalt Skarfjell.

 Statsråd Søviknes med Hugo Dijkgraaf, Wintershall Norge.
F.v Statsråd Søviknes med Hugo Dijkgraaf, Wintershall Norge.

- Det er svært gledelig å kunne motta den første utbyggingsplanen for året. Novafeltet blir Wintershalls andre egenopererte utbygging på norsk sokkel og det er et viktig prosjekt i Norge for partnerne Capricorn, DEA, Edison og Spirit. Vi vil starte behandlingen av planen umiddelbart, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Til sammen vil Wintershall og de øvrige rettighetshaverne investere om lag 9,9 milliarder kroner i utbyggingen av Nova, som ble påvist i 2012. Totale utvinnbare reserver er beregnet til 80 millioner fat oljeekvivalenter. I konsekvensutredningen er det anslått en sysselsettingseffekt på 9 900 årsverk i Norge i utbyggings- og driftsfasen.

Partnere f.v: Synnøve Helland (DEA Norge), Dag Omre (Spirit Energy), statsråd Terje Søviknes, Huge Dijkgraaf (Wintershall Norge), Pierluigi Nalin (Edison Norge), Ingrid Landråk (Capricorn Norge).
Partnere f.v: Synnøve Helland (DEA Norge), Dag Omre (Spirit Energy), statsråd Terje Søviknes, Hugo Dijkgraaf (Wintershall Norge), Pierluigi Nalin (Edison Norge), Ingrid Landråk (Capricorn Norge).

- I tillegg til å gi store skatteinntekter til landet, forventes det at prosjektet vil ha en høy norskandel. Prosjektet vil bidra til betydelig aktivitet i industrien og lønnsomme arbeidsplasser i Norge i flere år fremover, fortsetter Søviknes.

Utbyggingsløsningen er en havbunnsutbygging som knyttes opp til Gjøa-plattformen. Løsningen innebærer installasjon av to havbunnsrammer, boring av seks brønner (tre oljeprodusenter og tre vanninjektorer) og installasjon av rør for blant annet produksjon, vanninjeksjon og gassløft mellom bunnrammene og Gjøa-plattformen. Nova vil få kraft fra Gjøa, der kraft fra land utgjør hoveddelen av kraftforsyningen.

- Ved å knytte seg til eksisterende infrastruktur oppnår selskapene god lønnsomhet ved Nova-utbyggingen. Samtidig bidrar Nova til forlenget økonomisk levetid for Gjøa-plattformen og dermed muligheter for økt verdiskaping fra andre felt. Det er viktig for aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel at en finner, bygger ut og produserer felt som Nova mens eksisterende infrastruktur er på plass, sier Søviknes.

Bakgrunn
Nova er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 17 km sørvest for Gjøa-plattformen og 120 km nordvest for Bergen. Havdybde er om lag 360 meter. Rettighetshaverne er Wintershall Norge AS (operatør, 35 pst.), Capricorn Norge AS (20 pst.), Spirit Energy Norge AS (20 pst), Edison Norge AS (15 pst.) og DEA Norge AS (10 pst.).

 

 

 

Til toppen