Søviknes på Norskehavskonferansen i Stjørdal

Torsdag samlet rundt 150 deltakere seg til årets Norskhavskonferanse i Stjørdal, hvor Terje Søviknes innledet. Senere besøkte statsråden Kongsberg Digital og Powel.

Norskehavskonferansen 2017 samlet torsdag politikere, representanter fra petroleumsvirksomheten, forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner som WWF og Norsk olje og gass.  Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) holdt innlegg under tittelen "Et hav av muligheter", og viste innledningsvis til regjeringens havstrategi som ble lagt fram 21. februar i år.

- Vi har et fantastisk utgangspunkt for å fortsette å skape verdier fra de naturressursene som havet gir oss, og må legge til rette for at vi også i fremtiden kan være en ledende havnasjon. La det ikke være tvil: Olje- og gassvirksomheten er en næring for fremtiden og vil være Norges viktigste næring målt i verdiskaping og eksportinntekter i overskuelig framtid, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

I Norskehavet skjer det mye positivt. Pågående prosjekter som Maria, Aasta Hansteen og Polarled har vært viktige for å holde kontinuitet i aktiviteten. Ny infrastruktur i området bidrar til at nye ressurser kan realiseres. Statsråd Søviknes uttrykte optimisme på vegne av norsk petroleumsvirksomhet, og fremhevet at to av fem planer for utbygging og drift innlevert i fjor ligger i Norskehavet.

Utbyggingen av Trestakk og Dvalin vil styrke den langsiktige driften av henholdsvis Åsgard- og Heidrun-feltet, som begge drives fra Stjørdal og forsynes fra Kristiansund. Dette er håndfaste bevis på at petroleumsvirksomheten skaper aktivitet også i en utfordrende tid for bransjen, fortsatte olje- og energiminister Søviknes (FrP)

Besøkte to bedrifter

Etter konferansen besøkte statsråd Søviknes bedriftene Kongsberg Digital (KDI) og Powel for å snakke om dagens digitaliseringens rolle i kraftsektoren og hvilke muligheter som ligger i teknologioverføring mellom ulike næringer.

Monitorering av vindparker: fra venstre Øivind Johansen (OED), Andreas Jagtøyen (KDI), Kristian Holm (KDI), Terje Søviknes og Kjersti Røkenes (KDI).

Kongsberg Digital startet  1. juli 2016 sin første dag som et fullt operativt datterselskap i Kongsberg Gruppen. Det nyetablerte selskapet er en del av Kongsberg Gruppens strategi for å levere integrerte digitale løsninger og utviklingen av neste generasjons digitaliserte produkter og tjenester. Kongsberg Digital består av tre divisjoner, hvorav energidivisjonens område for fornybarteknologi, Renewables and Utilities, ligger i Trondheim. Renewables and Utilities leverer produkter og tjenester til fornybarsektoren, herunder havvind.

F.v Terje Søviknes og Bård Benum, Powel.

Powel er en leverandør av programvareløsninger til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor. Selskapet leverer løsninger til bl. a. kraftselskaper slik at de bedre kan utnytte samlede ressursene. Powel ble grunnlagt i Norge i 1996 og har siden vokst til å bli et internasjonalt konsern med 460 ansatte og kontorer i sju land. 

Til toppen