Spillemidler til bygging av friidrettshall på Hvam

Kulturdepartementet har tildelt Nes Arena AS 5 millioner kroner i spillemidler fra anleggspolitisk program til bygging av friidrettshall på Hvam i Nes kommune.

- Friidrettshallen vil gi gode treningsforhold for friidrettsutøvere og andre idrettsutøvere i regionen hele året. Hallen vil kunne utfylle de utendørs friidrettsanleggene på Lillestrøm og Jessheim, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det kan også søkes om ordinære spillemidler i tillegg til programsatsingsmidlene.

Friidrettshallen Nes Arena vil i tillegg til friidrettsdelen inneholde blant annet fleridrettsflate, klatrevegg, vektrom, klubbrom og sosiale rom. Dette er planlagt å være et interkommunalt anlegg, med investerings- og driftstilskudd fra Nes kommune og Ullensaker kommune. Interkommunale anlegg utløser inntil 30 prosent økt tilskudd av ordinære spillemidler.

Norges Friidrettsforbund har gått inn for at Nes Arena får tildelt programsatsingsmidler. 

Til toppen