Spillemidler til bygging av friidrettshall på Hvam

Kulturdepartementet har tildelt Nes Arena AS 5 millioner kroner i spillemidler fra anleggspolitisk program til bygging av friidrettshall på Hvam i Nes kommune.

- Friidrettshallen vil gi gode treningsforhold for friidrettsutøvere og andre idrettsutøvere i regionen hele året. Hallen vil kunne utfylle de utendørs friidrettsanleggene på Lillestrøm og Jessheim, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det kan også søkes om ordinære spillemidler i tillegg til programsatsingsmidlene.

Friidrettshallen Nes Arena vil i tillegg til friidrettsdelen inneholde blant annet fleridrettsflate, klatrevegg, vektrom, klubbrom og sosiale rom. Dette er planlagt å være et interkommunalt anlegg, med investerings- og driftstilskudd fra Nes kommune og Ullensaker kommune. Interkommunale anlegg utløser inntil 30 prosent økt tilskudd av ordinære spillemidler.

Norges Friidrettsforbund har gått inn for at Nes Arena får tildelt programsatsingsmidler.