Svar på spørsmål om situasjonen i Burundi

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Abid Q. Raja (V) om menneskerettighetsovergrep i Burundi.

Skriftlig spørsmål nr. 1592 (2016-2017).
Datert 22.09.2017

Spørsmål fra stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V):
Setter statsråden fortsatt sin lit til EAC-prosessen for å stoppe mord, tortur og seksuelle overgrep gjennomført av regimet i Burundi, slik statsråden uttrykte det 7. juli i år, eller har statsråden vurdert å ta en mer aktivt positur for å stoppe volden i landet?  

Utenriksministerens svar:
Regjeringen ser svært alvorlig på FNs siste rapport om Burundi, hvor det sannsynliggjøres at det har foregått forbrytelser mot menneskeheten i landet. Norge var tydelig i fordømmelsen av dette under FNs menneskerettighetsråds 36. sesjon, som nylig ble avholdt i Genève. Norge har også sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Burundi.

Det internasjonale samfunnet har så langt ikke evnet å bidra til en løsning på den politiske krisen i Burundi. Norge støtter Det østafrikanske fellesskapets (EAC) forsøk på dialog mellom regjeringen og opposisjonen. Forsøkene har så langt ikke gitt ønskede resultater. Regjeringen har nektet å forhandle med deler av den eksil-baserte opposisjonen. I våre samtaler med partene har vi hele tiden understreket at den eneste måten å løse krisen på, er en inkluderende dialog som omfatter alle parter, uten forhåndsbetingelser.

Regjeringen er svært kritisk til den burundiske regjeringens manglende vilje til å samarbeide med internasjonale organer de selv er med i, som FN, Den afrikanske unionen (AU), den internasjonale straffedomstolen og EAC. En løsning må ha bred forankring i regionen for å føre frem. Vi vil fortsette å støtte EACs forsøk på forhandlinger. Samtidig vil vi arbeide tett med våre internasjonale partnere i AU og FN, og med landene som er mest berørt av krisen i regionen for å øke trykket ytterligere overfor myndighetene. 

Nabolandene bærer byrden med å huse et økende antall burundiske flyktninger og er mest utsatt for den regionale ustabiliteten som krisen medfører. Vi har derfor økt vår støtte til burundiske flyktninger og til sårbare vertssamfunn i mottakerlandene. Samtidig arbeider vi aktivt gjennom det sivile samfunnet i Burundi for å bekjempe kjønnsbasert vold og fremme utdanning, helse, matvaresikkerhet og dialoginitiativer som er særlig rettet mot burundisk ungdom.

Til toppen