Svar på spørsmål om flyktningeproblemene i Myanmar

Skriftlig spørsmål nr. 1202 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Odd Omland (A) om internt fordrevne og flyktninger i Myanmar.

Skriftlig spørsmål nr. 1202 (2014-2015).
Datert 23.06.2015

 

Fra representanten Odd Omland (A) til utenriksministeren:

Undertegnede hadde 25.2.14 et skriftlig spørsmål til utenriksministeren vedr. flyktningeproblemene i Myanmar, om hvilke initiativ regjeringen kunne ta knyttet til manglende repatrieringsprosess for over 100000 flyktninger fra Karenprovinsen, som befinner seg i FNs 8 flyktningeleire langs Myanmar/Thailand-grensen. Dette gjelder også 500000 uregistrerte Karen-flyktninger inne i Thailand. Kan Norge qjøre noe for å få til en trygg og ordnet repatriering av Karenerne, fortrinnsvis under internasjonal overvåking?

Utenriksministerens svar:

Internt fordrevne og flyktninger er en stor utfordring for Myanmars myndigheter. Til tross for fremskritt på flere områder, gjenstår mye i arbeidet med å legge til rette for repatriering, herunder etniske konflikter og uavklarte landrettigheter. Norge støtter tiltak i tidligere konfliktområder som trenger gjenoppbygging, og vi har arbeidet for å samle internasjonal støtte til fredsprosessen og å bistå med støtte til tillitsbyggende tiltak inne i våpenhvileområdene. I tillegg bidrar vi med humanitær bistand for å tilrettelegge for at folk skal kunne returnere til sine hjemsteder. Dette er konkrete tiltak som bygging av skoler og hus, helsetjenester og utdeling av identitetskort.

Regjeringen har økt bistanden til Myanmar og styrket vår tilstedeværelse i landet. Målsettingen er å bidra til fattigdomsreduksjon, demokratisk utvikling og varig fred i konfliktene mellom regjeringen og ulike etniske grupper. Slik kan vi legge til rette for at internt fordrevne og flyktninger kan vende tilbake.

Grunnet reformer i Myanmar har en del flyktninger fra Thailand valgt å vende tilbake i løpet av de siste årene. Et stort flertall har imidlertid ikke vært rede til det. Av den grunn gir Norge fortsatt støtte til leirene for myanmarske flyktninger i Thailand.

Norge er en aktiv støttespiller til reformprosessen og er engasjert i arbeidet med å støtte en videre positiv utvikling i Myanmar. Videre framgang i fredsprosessen vil kunne legge til rette for repatriering av flyktninger og tilbakevending av flere internt fordrevne. Ved repatriering av store grupper flyktninger er det vanlig at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), i samarbeid med berørte lands myndigheter, påser at tilbakevendingen skjer som del av en planlagt prosess og på en tilfredsstillende måte. Dette vil også kunne være naturlig i Myanmar når forholdene ligger til rette for det.

 

 

Til toppen