Spørsmål nr. 481 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant HadiaTajik om menneskerettighetene

Spørsmål nr. 481 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hadia Tajik om menneskerettighetene.

Jeg viser til brev av 22. januar 2015 fra Stortingets presidentskap til Statsministeren. Spørsmålet er oversendt meg for besvarelse.

Siden spørsmålsstilleren tar utgangspunkt i mine uttalelser, vil jeg presisere at Regjeringen legger Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettsloven, til grunn for sitt arbeide.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen