Spørsmål nr. 75 til skriftlig besvarelse fra representant Gjelsvik

Om rapporteringsplikt til skattemyndighetene

Jeg viser til brev 14. oktober 2019 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

«Kan statsråden garantere at Norge ikke vil svekke rapporteringsplikten til skattemyndighetene og at Norge i fremtiden vil ha full frihet til å stramme inn igjen rapporteringsplikten for å sikre tilsyn og hindre skatteunndragelser?

Begrunnelse:
Ifølge Stortingets EU/EØS-nytt 25. september skal Norge og ESA nå være enige om hovedprinsippene og at det kan gå mot en løsning i konflikten om rapporteringsplikten til skattemyndighetene. ESA har ment at rapporteringsplikten strider mot EØS-avtalen, noe Norge har bestridt.»

Svar:
Kampen mot skatteunndragelse og annen arbeidslivkriminalitet står høyt på agendaen i Norge. Rapporteringsplikt til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske tjenesteytere er et svært viktig tiltak for å sikre lik skattemessig behandling i nasjonale og grenseoverskridende tilfeller. I tillegg bidrar rapporteringsplikten til å sikre lik beskatning av de som overholder skattereglene frivillig, og de som ikke gjør det.

Den 24. september var jeg i Brussel for å diskutere rapporteringsplikten med ESAs kollegium. Møtet var konstruktivt, og vi kom til enighet om hovedprinsippene i saken.

Vi skal nå fortsette dialogen med ESA, med sikte på å komme til en rask og god løsning for Norge.

Med hilsen

Siv Jensen